CBRE: Trzy największe transakcje na rynku biurowym w Polsce zadziały się w Warszawie