Poziom pustostanów w obiektach handlowych największych aglomeracji wzrósł nieznacznie, ale do końca roku może się to zmienić