IT stawia na elastyczne biura. Niemal dwie trzecie zarządców coworków widzi wzrost