Usługi i rozrywka w centrach handlowych straciły połowę obrotów, co dalej z branżą retail?