Co dziesiąty Polak kupuje żywność online. Magazyny z chłodniami rozwijają się dynamicznie