W 2020 roku w polskie nieruchomości zainwestowano ponad 5 mld euro