Katowice w centrum zainteresowania CBRE, nowy szef w regionie