Pandemia sprzyja mniejszym, prawie ¾ obiektów handlowych w budowie to projekty poniżej 20 tys. mkw.