Zakupy spożywcze nadal robimy rzadziej, ale większe. Na osobę wydajemy do 1000 zł miesięcznie