Pracownicy na home office zostawieni sami sobie. Tylko co czwarta osoba otrzymała służbowego laptopa