Wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne na polskim rynku wyższa o ponad jedną trzecią