W 10 lat w nieruchomości komercyjne w Polsce zainwestowano 50 mld euro