Powierzchnia handlowa powstaje głównie w małych miastach. W dużych urozmaica się ofertę i otwiera „food halle”