Małe miasta skupiają już 1/4 całkowitej podaży powierzchni handlowej. Aglomeracje tworzą miejsca spotkań