W 2022 r. wojna zapełniła hotele. W tym roku cała nadzieja w biznesie, który wraca do spotkań