W magazynach widać stabilizację popytu i podaży oraz czynszów