Siła nabywcza mieszkańców Warszawy urosła o 37 proc. To sprzyja luksusowym zakupom