HP GBC i Skanska Property Poland podpisują największą umowę najmu w historii obu firm