NETIA ZOSTAJE W KOMPLEKSIE MARYNARSKA BUSINESS PARK