Najemcy wykorzystują dobrą sytuację na rynku biurowym w Warszawie