MIKE ATWELL Z CBRE PODEJMIE OGROMNE WYZWANIE SPORTOWE,BY WESPRZEĆ POTRZEBUJĄCE DZIECI