JAK WYNIK WYBORÓW PARLAMENTARNYCH WPŁYNIE NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH?