EXETER PROPERTY GROUP ZAKUPIŁA FABRYKĘ INALFA ROOF SYSTEMS W BIAŁĘŻYCACH