Więcej nieruchomości w Poznaniu zarządzanych przez CBRE