Najemcy z sektora finansowego rozdają karty na warszawskim rynku biurowym