Co drugi pracownik korzysta z nowoczesnych technologii w biurze, a 40% chciałoby, gdyby były dostępne