CBRE nawiązało współpracę z niemiecką Grupą KanAM Grund