W ciągu dwóch lat liczba transakcji na rynku nieruchomości w Polsce podwoiła się