Rok 2020 na rynku nieruchomości będzie intensywny. Wszystko zależy od dostępu do pracowników