Organizacja czasu pracy wyzwaniem pracy zdalnej. Bardziej doskwiera nam tylko brak kontaktu z innymi