W akademikach mieszka co dziesiąty student. Powód jest prosty, tyle jest miejsc