W domu pracujemy w innych godzinach niż w biurze. 2 na 3 osoby czują, że pracują cały czas