21
marca
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

CBRE i Plan International rozpoczęły współpracę...

CBRE i Plan International rozpoczęły współpracę, mającą na celu zapewnienie lepszej przyszłości 135 tysiącom dzieci w Sierra Leone

Londyn/Warszawa, 21 marca 2014 - CBRE, wiodąca na świecie firma doradcza na rynku nieruchomości komercyjnych połączyła siły z Plan International - czołową pozarządową organizacją wspierającą dzieci, by wspólnie pomóc dzieciom i młodzieży, szczególnie dziewczętom, w jednym z najuboższych państw świata.

65 milionów dziewczynek na całym świecie nie ma możliwości uczęszczania do szkół, dziewczęta są częściej zaniedbywane i narażane na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Edukacja daje im nie tylko szansę na lepsze życie, ale także ma wpływ na ich rodziny i społeczności, w których żyją, co w konsekwencji prowadzi do przerwania kręgu ubóstwa.

Oddziały CBRE w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) połączyły siły z Plan International stając się czołowym partnerem tej organizacji w trzyletnim, wartym 7,4 mln Euro programie inwestycyjnym, którego celem jest zapewnienie dostępu do edukacji ponad 135 tysiącom dzieci, zwłaszcza dziewczynek, w Sierra Leone. Firma CBRE zadeklarowała pozyskanie przynajmniej 850,000 Euro poprzez zbiórkę pieniędzy wśród pracowników oraz donacje korporacyjne. Pozyskane fundusze będą przeznaczone na stypendia, wyposażenie placówek edukacyjnych w odpowiedni sprzęt, szkolenie przyszłych nauczycielek i pracownic szkół, wprowadzenie udogodnień dla dzieci niepełnosprawnych, a także poprawę jakości nauczania w 780 szkołach na terenie pięciu dystryktów w Sierra Leone. Projekt jest również wspierany przez rząd brytyjski, który w ramach zobowiązania do niesienia międzynarodowej pomocy zadeklarował zapewnienie podobnej kwoty.

Sierra Leone jest krajem bogatym w złoża naturalne, mimo to zadłużenie państwa utrzymuje się na wysokim poziomie a ludność żyje w ubóstwie. Wskaźnik śmiertelności wśród dzieci i matek należy do najwyższych na świecie.

Nigel Chapman, CEO Plan International:

"Bardzo cenimy współpracę z firmą CBRE. Dzięki połączeniu sił możemy skuteczniej działać i urzeczywistniać naszą wizję świata, w którym wszystkie dzieci mają świadomość drzemiącego w nich potencjału i mogą rozwijać się w społeczeństwach szanujących ludzkie prawa i godność."

Michael Strong, Executive Chairman CBRE EMEA:

"Współpraca z Plan International tworzy centralną część naszych działań związanych z odpowiedzialnym zaangażowaniem biznesu. Program skupia się na obszarze, w którym możemy dokonać znaczących zmian. Walka z ubóstwem wśród najmłodszych to klucz do zrozumienia ogromu potencjału, jaki drzemie w milionach dzieci dorastających w Afryce, w szczególności dotyczy to dziewczynek. Jesteśmy dumni z faktu przystąpienia do tak istotnego programu."

Sybil Bailor, Przewodnicząca Partii, Girl's Education Challenge Programme, Plan International w Sierra Leone:

"Ten projekt ułatwi dostęp do edukacji zaniedbanym dziewczętom i stworzy lepsze warunki bytowe dla ich rodzin. Wiele dzieci rozpoczyna naukę w szkołach, ale tylko nielicznym z nich, na ogół chłopcom, udaje się ukończyć etap nauczania podstawowego. Czynniki wpływające na taką sytuację to zazwyczaj ubóstwo, wczesne zamążpójścia oraz wczesne ciąże. 73% dziewczynek w Sierra Leone kończy edukację szkolną w wieku 8-9 lat. Jesteśmy niezwykle dumni ze współpracy nawiązanej z firmą CBRE. Cieszymy się z zaangażowania wkładanego w odkrywanie potencjału drzemiącego w tych dzieciach."

Firma CBRE rozpoczęła działania mające na celu zbieranie funduszy na projekt. Inicjatywa obejmuje 27 państw w regionie EMEA. Jedną z pierwszych akcji włączonych w projekt będzie najbliższa edycja corocznego wyścigu rowerowego - EMEA Charity Bike Ride, którego trasa prowadzi w tym roku z Madrytu w Hiszpani do Lizbony w Portugali (22-26.05.2014).