18
marca
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

CBRE WZMACNIA DZIAŁ...

CBRE WZMACNIA DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W POLSCE

Warszawa, 18 marca 2014 – CBRE, wiodąca na świecie firma doradcza na rynku nieruchomości, informuje o czterech nowych pracownikach oraz awansie w dziale obsługi klientów korporacyjnych.

Agnieszka Jankowska awansowała na stanowisko Senior Portfolio Managera. Agnieszka Jankowska dołączyła do CBRE w 2010 roku. Do jej obowiązków należy prowadzenie negocjacji i renegocjacji umów najmu lokali komercyjnych oraz transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowych i zabudowanych, a także zarządzanie portfelem nieruchomości klienta.

Agnieszka Jankowska, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, posiada 7 letnie doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych, w tym ponad 3 letnie w dziale obsługi klientów korporacyjnych w firmie CBRE.

Beata Krzywańska została Market Unit Leaderem na region Europy Środkowo-Wschodniej. W swojej nowej roli będzie odpowiedzialna za zarządzanie lokalnymi zespołami będącymi odpowiedzialnymi za portfel nieruchomości firmy Shell w regionie, jak również za budowanie doskonałych relacji z firmą Shell.

Beata Krzywańska jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości z ponad 12-letnim doświadczeniem zawodowym na rynku nieruchomości komercyjnych. Poprzednio pełniła funkcję Dyrektora działu zarządzania nieruchomościami w Grupie PZU, gdzie kierowała 100-osobowym zespołem zarządców i administratorów nieruchomości i zarządzała 1200 nieruchomościami Grupy.

Mirosław Hartowicz dołączył do CBRE jako Acqusition Broker. W swojej nowej roli będzie odpowiedzialny za negocjowanie umów zakupów oraz dzierżawy nieruchomości pod stacje paliw dla firmy Shell. Będzie również zajmował się analizą i oceną przydatności nieruchomości oraz wsparciem procesu uzyskiwania decyzji administracyjnych.

Mirosław Hartowicz posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie ekspansji i rozwoju sieci. Poprzednio pracował w firmie Statoil Poland jako Real Estate Executive, gdzie był odpowiedzialny za rozwój firmy i pozyskiwanie nowych lokalizacji w obszarze województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Wcześniej był zatrudniony w PKN Orlen jako Specjalista ds. pozyskiwania stacji paliw.

Mirosław Hartowicz jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Prawa i Administracji. Ukończył również Podyplomowe Studium Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami Uniwersytetu Śląskiego oraz posiada licencję zarządcy nieruchomości.

Paweł Meszyński został Acquisition Managerem, odpowiedzialnym za negocjowanie umów zakupów oraz dzierżawy nieruchomości w imieniu klienta.

Paweł Meszyński posiada ponad 16 letnie doświadczenie na rynku nieruchomości. Zanim przystąpił do CBRE, pracował w firmie Admus na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju, gdzie zajmował się pozyskiwaniem i negocjowaniem kontraktów na zarządzanie nieruchomościami oraz nadzorowaniem administratorów obiektów. Wcześniej przez 4 lata był Dyrektorem ds. Rozwoju w firmie Gestesa Polska, a w latach 1998-2007 Project Leaderem w firmie Statoil Polska.

Paweł Meszyński ukończył Szkołę Główną Handlową, Kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii oraz Systemy Informacyjne. Jest również absolwentem podyplomowych studiów z zarządzania nieruchomościami w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami.

Grzegorz Szymański posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami. Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Jest również absolwentem Wydziału Prawa na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych z Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami na SGGW.