16
stycznia
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

DOBRY ROK DLA INWESTYCJI W NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE

- Wzrost wolumenu transakcji inwestycyjnych
w Europie Środkowo-Wschodniej o 31% -
- Rynek polski odnotował najlepsze wyniki od 2008 roku-

Warszawa, 16 stycznia 2014 r. – Jak podają eksperci CBRE, największej światowej firmy doradczej w sektorze nieruchomości komercyjnych, w 2013 roku łączny wolumen transakcji inwestycyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej wyniósł ponad 10 miliardów euro. Kwota ta jest o 31% wyższa od wyniku za 2012 rok. Oznacza to, że rok 2013 był drugim najlepszym rokiem na rynku inwestycji w nieruchomości komercyjne w tym regionie od roku 2008.

Motorami rynku inwestycyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej, tak jak w ubiegłych latach, są Rosja i Polska. Zawarto tu transakcje, których łączna wartość wyniosła ponad 80% całkowitego wolumenu w regionie. Wartość transakcji na rynku polskim w 2013 roku była wyższa od oczekiwań i wyniosła 2,97 miliarda euro. Oznacza to wzrost o 10% w porównaniu do 2012 roku i pozwala uznać ubiegły rok za najlepszy od roku 2008. Wyniki w Rosji okazały się wyjątkowo dobre – odnotowano tam wzrost o 40% w stosunku rocznym, a wolumen transakcji osiągnął 5,2 miliarda euro.

“Ubiegły rok okazał się jednym z najlepszych od czasów kryzysu finansowego pod względem aktywności inwestorów sektorze nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Z punktu widzenia międzynarodowych inwestorów Polska pozostaje najciekawszym rynkiem w tym regionie. Podobnie jak w ubiegłych latach widzimy, że osiągane wolumeny są wynikiem dużych transakcji, takich jak nabycie centrum handlowego Silesia City Centre zakupionego przez Allianz/ECE, Galerii Kazimierz zakupionej przez Invesco oraz portfela handlowego Charter Hall portfolio nabytego przez Tristan Capital Partners. Naszym zdaniem taki trend będzie widoczny także w 2014 roku” – powiedział Mike Atwell, Starszy Dyrektor kierujący Działem Rynków Kapitałowych CBRE w Europie Środkowo Wschodniej.

Rynek czeski zanotował aż 68% wzrostu aktywności rok do roku, do kwoty 1,02 mld euro. Spowodowane było to poprawiającą się koniunkturą oraz zawarciem kilku pokaźnych transakcji. Wyraźnym trendem w Europie Środkowo-Wschodniej jest rosnąca aktywność inwestorów na rynku nieruchomości komercyjnych w krajach, które w ubiegłych latach nie cieszyły się zainteresowaniem. Od początku 2013 roku wolumen transakcji rósł wyraźnie w Rumunii, osiągając na koniec roku kwotę 229 milionów euro oraz na Węgrzech, gdzie rok zakończył się wynikiem 225 milionów euro.

“Polityka oszczędności, którą na przestrzeni ostatnich kilka lat wdrażały państwa Europy Środkowo-Wschodniej zaowocowała lepszymi perspektywami gospodarczymi na nadchodzący rok. Choć w krótkim okresie niepokojąca jest niestabilna sytuacja polityczna na rynkach uznawanych za peryferyjne, to zasadniczo wśród inwestorów panuje pozytywne nastawienie i wielu z nich uważa, że rynki te mają potencjał.” – powiedział Jos Tromp, szef Działu Badań i Doradztwa w CBRE w Europie Środkowo-Wschodniej.