03
kwietnia
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

JOERG KREINDL AWANSOWAŁ NA STARSZEGO DYREKTORA DZIAŁU...

JOERG KREINDL AWANSOWAŁ NA STARSZEGO DYREKTORA DZIAŁU NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH
W CBRE NA EUROPĘ ŚRODKOWO-WSCHODNIĄ

Warszawa, 3 kwietnia 2014 - Joerg Kreindl został powołany na stanowisko Dyrektora Działu Nieruchomości Magazynowych i Przemysłowych w CBRE w regionie Europy Środkowej i Wschodniej (CEE).

W ciągu ostatnich trzech lat Joerg Kreindl koordynował z biura w Warszawie prace Działu Obsługi Najemców w regionie CEE oraz nadzorował proces integrowania zespołów regionalnych. Od teraz skupi się wyłącznie na rozwoju i relokacji dużych najemców przemysłowych w regionie CEE.

Wiedza na temat regionu i doświadczenie w pracy w CBRE pozwolą mu w dalszym ciągu rozwijać i wzmacniać platformę brokerską CBRE. Joerg Kreindl i podlegające mu zespoły będą współpracować koordynując działania na różnych płaszczyznach i w różnych częściach Europy, by wspólnie dostarczać klientom CBRE usługi na najwyższym poziomie.

Joerg Kreindl ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy na rynku nieruchomości komercyjnych. Po krótkim okresie pracy w Dziale Obsługi Klientów Korporacyjnych w Wiedniu, przez 6 lat kierował słowackim biurem CBRE. W 2011 roku przeniósł się do Warszawy, by wzmocnić polski zespół.

Andreas Ridder, Prezes CBRE na Europę Środkowo-Wschodnią, skomentował:

"W ciągu ostatnich kilku lat Joerg Kreindl odegrał kluczową rolę w tworzeniu transgranicznej platformy agencyjnej CBRE w regionie CEE. Dalszy rozwój działu nieruchomości magazynowo-przemysłowych ma dla nas znaczenie priorytetowe. Jesteśmy przekonani, że doświadczenie i wiedza Joerga pozwolą mu umacniać naszą pozycję lidera na rynku."

Joerg Kreindl, Dyrektor Działu Nieruchomości Magazynowych i Przemysłowych w CBRE na Europę Środkowo-Wschodnią, powiedział:

"Obsługujemy zarówno najemców, którzy poszukują powierzchni w już istniejących obiektach jak i tych, dla których przygotowujemy kompleksową usługę zapewniając powierzchnię zaprojektowaną wedle oczekiwań klienta. Moją ambicją jest, by przy wsparciu dyrektorów oraz całych zespołów w regionie, a także globalnej sieci CBRE, w błyskawicznym tempie zdobyć wiodącą pozycję na rynku."