Warsaw,
14
marca
2016
|
11:00
Europe/Amsterdam

OUTSOURCING I CBRE CORAZ WIĘKSZY W POLSCE

Firma CBRE kontynuuje wzrost wraz z rozszerzeniem zakresu usług outsourcingowych zrzeszonych pod linią biznesową Global Workplace Solutions (GWS). Procesy outsourcingowe prowadzone są przez spółkę CBRE Corporate Outsourcing, która łączy w sobie kompleksowe zarządzania m.in. finansami oraz umowami najmu dla klientów korporacyjnych, wewnętrznie na potrzeby CBRE EMEA obsługuje procesy HR, księgowości czy tez IT oraz dla klientów korporacyjnych dostarcza usługę facility management przejętą od Johnson Controls. Obecnie w Polsce firma CBRE wraz ze spółką CBRE Corporate Outsourcing zatrudnia blisko 1000 osób, tym samym jest największą firmą doradczą działającą w sektorze nieruchomości komercyjnych.

Daniel Bienias, Dyrektor Zarządzający, CBRE w Polsce
Outsourcing usług jest obecnie jednym z głównych motorów generujących z jednej strony oszczędności dla firm, a z drugiej strony wzrost zatrudnienia i rozwój zaawansowanych procesów operacyjnych z jakich korporacje mogą korzystać. Ten trend dotyczy również rynku nieruchomości, ich obsługi finansowej, księgowej, technicznej. Jest to ogromna szansa dla Polski i Warszawy, skąd takie usługi mogą być świadczone globalnie. Jest to też duża sposobność dla CBRE, która wykorzystując najnowsze trendy, dostęp do globalnych narzędzi i wiedzy, może stale budować wartość dla lokalnego rynku pracy i klientów.
Daniel Bienias, Dyrektor Zarządzający, CBRE w Polsce
Maciej Piwowarczyk, Head of EMEA Global Business Services, CBRE
Cieszę się, że z coraz to większą dumą mówimy o outsourcing-u, który jest zjawiskiem globalnym i powszechnym, gdzie dodatkowo Polska jak i polscy liderzy odgrywają znaczącą rolę w wyznaczaniu kierunku rozwoju naszej branży. Jako pionier i przykład dla innych regionów na globalnej mapie CBRE, operacje  prowadzone przez warszawski oddział EMEA Global Business Services to wielofunkcyjne procesy obsługujące klientów korporacyjnych i wewnętrznych. Działając globalnie opieramy się na hybrydowym modelu dostarczania serwisu usług w ramach których współpracujemy np. z dostawcami BPO gwarantując finalnie produkt najwyższej jakości po konkurencyjnej cenie.  Spółka CBRE Corporate Outsourcing w najbliższej przyszłości planuje dalszy rozwój oferty biznesowej pod kątem oferowanych usług oraz wzrost zatrudnienia.
Maciej Piwowarczyk, Head of EMEA Global Business Services, CBRE