Warsaw,
04
lutego
2016
|
13:00
Europe/Amsterdam

SEKTOR MAGAZYNOWY W DOSKONAŁEJ KONDYCJI

Rok 2015 był fenomenalny dla sektora powierzchni magazynowychi przemysłowych. Dynamiczny rozwój rynku obserwowany był z każdej perspektywy – łącznie podpisano umowy najmu na ponad 2,6 miliona metrów kwadratowych powierzchni, na rynek dostarczono ponad 900 tys. mkw. nowej powierzchni magazynowej, a wskaźnik wolnych powierzchni osiągnął historycznie niski poziom 5%.

Patrick Kurowski, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych, CBRE
Wyniki z 2015 r. potwierdziły bardzo dobrą kondycję polskiego rynku magazynowego – wynajęto około 2,62 mln mkw. To najlepszy wynik  w tym sektorze do tej pory.  Popyt utrzymywał się na stabilnym poziomie na przestrzeni całego roku.- nowe umowy oraz ekspansje obecnych najemców stanowiły 70%. Najbardziej aktywną grupę klientów reprezentowały firmy z branż logistycznej i kurierskiej. Duże zainteresowanie inwestorów i deweloperów rynkiem magazynowo przemysłowym potwierdza fakt inwestycji w budowie o wolumenie około 900 tys. mkw., z czego 40% stanowią inwestycje spekulacyjne. Przewidujemy, że w 2016 r. zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową i przemysłową utrzyma tendencję z 2015 r., dużą rolę odegra ciągle rozwijającą się branża e-commerce i zarządzanie łańcucha dostaw w tym sektorze.
Patrick Kurowski, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych, CBRE

Nadchodzące miesiące dla sektora magazynowego zapowiadają się bardzo optymistycznie, rok 2016 będzie czasem rozwoju rynków regionalnych takich jak: Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów czy Szczecin. W najbliższym czasie podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce przekroczy 10 milionów mkw. Czynsze umowne pozostają na stabilnym poziomie, jednak można zauważyć, że będzie to rynek najemcy, co widać wśród deweloperów i właścicieli, którzy prześcigają się w bardzo atrakcyjnych zachętach dla potencjalnych najemców.

Emilia Filimoniuk, Młodszy Konsultant, Dział Doradztwa i Badań Rynku, CBRE
Rok 2015 był czasem intensywnego rozwoju rynku nieruchomości magazynowych w Polsce. Od stycznia do grudnia podaż nowoczesnych powierzchni zwiększyła się aż o 930 tys. mkw. Rozwinęły się dojrzałe rynki, natomiast rekordowo wysoki popyt skłonił deweloperów do poszukiwania nowych możliwości inwestycyjnych, w wyniku czego podwojeniu uległy niewielkie zasoby powierzchni magazynowej w regionie wschodnim (wokół Lublina i Rzeszowa) oraz szczecińskim. Na uwagę zasługuje również rejon Bydgoszczy, do tej pory pomijany przez deweloperów instytucjonalnych. Aktualnie planowane są tam dwa nowe parki logistyczne. Prognozy dla 2016 r. są bardzo obiecujące. Obecnie w budowie znajduje się aż 900 tys. mkw. nowej powierzchni magazynowej. Nowym projektom (także spekulacyjnym) będą sprzyjały niskie wskaźniki pustostanów oraz duże zapotrzebowanie zgłaszane przez najemców.
Emilia Filimoniuk, Młodszy Konsultant, Dział Doradztwa i Badań Rynku, CBRE