08
kwietnia
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

WYDAJNOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW, WZROST STAWEK CZYNSZOWYCH ORAZ...

WYDAJNOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW, WZROST STAWEK CZYNSZOWYCH ORAZ ZAINTERESOWANIE WŚRÓD INWESTORÓW WPŁYWAJĄ NA ROZWÓJ SEKTORA PRZEMYSŁOWEGO I LOGISTYCZNEGO W 2014 ROKU

CBRE publikuje sześć głównych trendów na rynku powierzchni magazynowych

Warszawa, 8 kwietnia 2014 – Firma CBRE przedstawiła sześć kluczowych trendów w sektorze logistycznym i przemysłowym w 2014 roku, w którym wzrost inwestycji, oczekiwania w stosunku do dostaw z zakupów internetowych, wydajność sieci dostaw jak i rozwój wschodzących rynków to elementy wpływające na sektor.

1. Ponowny wzrost stawek czynszowych.

Ponowny wzrost stawek czynszowych będzie miał największy wpływ na sektor logistyczny i magazynowy w 2014r. Oczekuje się, że ożywienie z 2013 roku będzie się utrzymywać, a PKB i wyniki produkcji przemysłowej dla EU-28 wzrosną odpowiednio o 1,3% i 1,5%. Wzrost oczekiwany jest szczególnie w Wielkiej Brytanii, następnie w Niemczech, Francji i niektórych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

2. Wzrost transakcji inwestycyjnych

Zainteresowanie inwestycyjne w ubiegłym roku skupiło się na sektorze magazynowym i logistycznym i oczekuje się, że ten trend umocni się w 2014 roku. Umowy partnerskie pomiędzy wyspecjalizowanymi inwestorami-deweloperami, kapitał własny pochodzący z państwowych funduszy majątkowych i zagraniczne fundusze emerytalne zwiększyły część ubiegłorocznego obrotu i oczekiwane jest umocnienie tego trendu. Widoczne jest również rosnące zainteresowanie ze strony niepublicznych rynków kapitałowych.

Wzrost ten odzwierciedla większą aprobatę, inwestycyjne racjonalne uzasadnienie dla sektora magazynowego i logistycznego ze strony różnego typu inwestorów, wykraczający poza konwencjonalne uzasadnienie wyższego zwrotu z inwestycji w okresie ożywienia. Wzrost wartości obiektów jak również zwiększony popyt wśród najemców przełożą się na większą aktywność inwestycyjną.

James Markby, Dyrektor Działu European Industrial & Logistics Investment w CBRE, skomentował:

“Wzrost wolumenu inwestycji w sektorze magazynowym i logistycznym w ubiegłym roku były największe ze wszystkich sektorów i wzrosły o 50%. Spodziewany jest dalszy wzrost w 2014 roku. Umowy partnerskie pomiędzy specjalistycznymi inwestorami-deweloperami oraz kapitałem własnym pochodzącym z państwowych funduszy inwestycyjnych jak i zagranicznych funduszy inwestycyjnych jest podobny jak w przypadku Stanów Zjednoczonych, gdzie wolumeny inwestycyjne rosną, a wskaźniki kapitalizacji spadają, co w konsekwencji kreuje zainteresowanie amerykańskich inwestorów europejskim rynkiem.”

3. Innowacyjność w zarządzaniu przesyłkami

Sprzedaż internetowa wzrosła, wzmacniając liczbę ostatnich transakcji logistycznych na niektórych rynkach o ponad 40%. Spodziewany jest dwucyfrowy roczny wzrost w następnych pięciu latach, transakcje leasingowe w e-handlu będą dalej rosnąć.
Rozwój logistycznych systemów, mających na celu poprawienie szybkości i niezawodności dostaw, skupi się na wyeliminowaniu jednej z głównych barier w handlu internetowym – obawom konsumenta związanym z jego doświadczeniami co do dostawy. Spodziewamy się większej konkurencji w tym sektorze, która pozwoli na zwiększenie ilości przesyłek lub nabycie specyficznych bądź lokalnych przewag kompetencyjnych. Spodziewany jest dalszy rozwój systemów dostarczania przesyłek dzięki zapotrzebowaniu na niezawodne, ekonomiczne systemy. Będzie to wymagało rozwoju bardziej zagęszczonych sieci logistycznych, magazynów o wysokiej przepustowości zlokalizowanych w pobliżu głównych ośrodków miejskich.

4. Dalszy rozwój rynków wschodzących

Niektóre ze wschodzących rynków wschodnio-europejskich i afrykańskich odniosą korzyść z rozwoju konsumpcji wynikającej z ożywienia gospodarczego. Prognozy wzrostu dla tych rynków są jednymi z najlepszych w EMEA, gdzie na sześciu największych rynkach w Afryce spodziewany jest wzrost o 4,6%, przyćmiewając odpowiednio 1,6% i 2,4% wzrost dla Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Richard Holberton, szef działu EMEA Industrial and Logistics Research w CBRE, skomentował:

“Firmy coraz częściej wybierają Afrykę jako cel ekspansji w swoich planach rozwoju. W połączeniu z poprawą infrastruktury transportowej, wygeneruje to znaczący wzrost na rynku kontraktów w logistyce w nadchodzących latach.”


5. Poszukiwanie wydajności w łańcuchu dostaw

Dążąc do zwiększenia wydajności sieci dostaw, najemcy, detaliści oraz firmy z branży logistyki firm trzecich ciągle wprowadzają rygorystyczne programy zarządzania kosztami. Jednakże, aby zaoferować usługę, która byłaby wystarczająco szeroka i wydajna, muszą oni bilansować zarządzanie kosztami z celami inwestycyjnymi, biorąc pod uwagę różne kategorie inwestowania.

Wraz z poprawą łączności Europy Zachodniej z Europą Środkowo-Wschodnią oraz wzrostem produkcji przemysłowej, w 2014 roku, będzie się nasilało zjawisko outsourcingu do specjalistycznych firm logistycznych. Dążenie do wydajności powoduje, że szczególnie ważne stają się miejsca łatwo dostępne oraz obszary miejskie o dużej przepustowości. Centralizacja operacji oraz kontrola nad stanem zapasów to jedne z kluczowych zalet magazynów typu XXL, które zanotowały znaczny wzrost popytu w ubiegłym roku.

Richard Holberton dodał, że:

“Wielu najemców oraz firmy z branży logistyki firm trzecich dostrzega, że przy relatywnie powolnym ożywieniu, istotnym sposobem na utrzymanie dochodu i rentowności będzie utrzymanie odpowiedniej wydajności. Strategie typu „pooling”, gdzie kilku najemców prowadzi działalność w tej samej lokalizacji, inwestycje kapitałowe, rosnąca ilość transakcji leasingu zwrotnego, pozwalających na uwolnienie kapitału, to najbardziej prawdopodobne decyzje charakteryzujące strategie firm w 2014 roku.”

6. Rosnąca podaż powierzchni.

Istnieją sprzyjające warunki do utrzymania znaczącego rozwoju w 2014 roku. Inaczej niż w przypadku projektów typu built-to-suit, ilość nowych inwestycji na rynku magazynowym i logistycznym była od dłuższego czasu słaba. Ożywienie na rynku oraz rosnące zainteresowanie ze strony inwestorów zachęciło deweloperów do realizacji projektów w wielu lokalizacjach.


Patrick Kurowski, Dyrektor działu powierzchni magazynowo - przemysłowych w CBRE w Polsce, dodał:

„Jednym z perspektywicznych motorów rozwoju logistyki może być e-handel i wzrost ważności tego kanału dystrybucji. Polska staje się liderem regionu jeżeli chodzi o obsługę tego typu przesyłek, gdyż mamy z jednej strony coraz lepszą sieć drogową, a z drugiej sami jesteśmy bardzo dużym, perspektywicznym i chłonnym rynkiem. Kolejnym czynnikiem stymulującym wzrost powierzchni wynajmowanych w nowoczesnych centrach logistycznych jest postępująca specjalizacja, która prowadzi do coraz częstszego oddawania kontroli nad procesami logistycznymi wyspecjalizowanym firmom. Natomiast stabilność i przewidywalność prowadzonego biznesu w sposób bezpośredni przekłada się na wzrost zainteresowania inwestorów Polską jako sprawdzonym i pewnym rynkiem.”Przeczytaj więcej
Przeczytaj więcej