28
listopada
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

WZRASTA POPYT NA USŁUGI DORADZTWA DLA DEWELOPERÓW

Dział doradztwa deweloperskiego firmy CBRE odnotował w 2013 roku
wzrost wartości i ilości transakcji kupna-sprzedaży gruntów


Warszawa, 28 listopada 2013 – Firma doradcza CBRE, działająca na rynku nieruchomości komercyjnych, odnotowała w 2013 roku wzrost wartości i ilości transakcji kupna-sprzedaży gruntów w całej Polsce.

Zespół doradztwa deweloperskiego CBRE zajmuje się doradztwem oraz pośrednictwem w sprzedaży gruntów i wszelkiego rodzaju nieruchomości deweloperskich przeznaczonych głównie na cele biurowe, mieszkaniowe i handlowe.

W 2013 roku całkowita wartość transakcji, w których doradzali negocjatorzy CBRE z działu doradztwa deweloperskiego wyniosła blisko 350 mln PLN. Sprzedano lub kupiono tereny, na których można wybudować ponad 270.000 mkw., powierzchni zabudowy o różnym przeznaczeniu.

Do najbardziej znaczących projektów, którymi firma CBRE zajmowała się w 2013 roku zalicza się doradztwo Bankowi BPH w sprzedaży gruntu u zbiegu ulic Prostej i Towarowej w Warszawie, pośrednictwo w sprzedaży gruntu pod park biznesowy w Krakowie oraz sprzedaż dwóch nieruchomości w centrum Warszawy pod duże projekty wieżowe.

Mikołaj Martynuska, dyrektor działu doradztwa deweloperskiego w CBRE, powiedział: „Klauzula poufności nie pozwala nam ujawniać szczegółów większości transakcji, w których doradzaliśmy w 2013 roku, natomiast warto podkreślić kilka silnych trendów obecnych na rynku obrotu gruntami. Pierwszym z nich jest widoczne porządkowanie portfeli nieruchomości będących zarówno w posiadaniu prywatnych firm, jak i spółek Skarbu Państwa. Drugim: bardzo selektywne podejście nabywców do kupowanie działek – wygrywają tylko najlepsze grunty pod nieruchomości biurowe i mieszkaniowe. Trzecim: silna koncentracja na centralnie położonych nieruchomościach, w tym starszych obiektach, pod kątem realizacji projektów hotelowych i biurowych.”

Aktualnie zespół doradztwa deweloperskiego aktywnie pracuje nad projektami o łącznej powierzchni sprzedaży (PUM+GLA) blisko 1 mln metrów kwadratowych, na gruntach obejmujących ponad 700.000 mkw.„W roku 2014 spodziewam się większego wolumenu transakcji niż w roku 2013. Niezależnie od tego, nie przewiduję znaczących zmian cen. Deweloperzy działają bardzo selektywnie. W przypadku projektów mieszkaniowych patrzą na działkę oczami przyszłych mieszkańców: analizują uwarunkowania prawne, zwracają szczególną uwagę na otoczenie i przyszłe plany dotyczące lokalizacji, którą są zainteresowani. W tym zakresie widoczne są skutki działania ustawy deweloperskiej, która obliguje deweloperów do przejrzystości i udostępniania szczegółowych informacji przyszłym nabywcom mieszkań. W przypadku sektora biurowego, pojawiające się obawy o znaczący wzrost podaży widoczny jest w bardziej zachowawczych postawach deweloperów, co również przekłada się na dobór projektów”- dodaje Mikołaj Martynuska.

Firma CBRE prognozuje, że przyszły rok może przynieść także większą aktywizację zasobów nieruchomościowych dotychczas ‘zamrożonych’ po okresie ostatniej hossy, a także kolejne sprzedaże zarówno spółek Skarbu Państwa, jak i nieruchomości pozostających w posiadaniu spółek państwowych. Kolejnym trendem będzie większa aktywność rodzimych deweloperów, szczególnie deweloperów z rynków regionalnych.

Dział doradztwa deweloperskiego specjalizuje się w przeprowadzeniu transakcji kupna i sprzedaży gruntów o różnym przeznaczeniu, oferując jednocześnie wszechstronne analizy, raporty, studia opłacalności inwestycji, które pozwalają klientom firmy CBRE sprecyzować docelowy największy potencjał danej nieruchomości.