CBRE uruchamia usługę doradztwa strategicznego. Działem pokieruje Joanna Mroczek