SHOPPING CENTRES 4.0 ARE COMING

A shopping centre has long ago ceased to be a place where we go merely to do our shopping. Due to the extensive range of entertainment and cultural offer, the shopping centre became an important hub of social life. All these elements are supposed to create an experience ...
“BUSINESS SERVICES DESTINATIONS IN CENTRAL EUROPE 2017"

Raport „Business Services Destinations in Central Europe 2017” to najnowsza publikacja CBRE. Jest skierowana przede wszystkim do inwestorów zagranicznych, a jej celem jest kompleksowa charakterystyka sektora BSS w regionie Europy Środkowej wraz z omówieniem sytuacji społ...
STRONG DEMAND FOR BUSINESS SERVICES IN CENTRAL EUROPE 

CBRE has released a new report :“Business Services Destinations in Central Europe 2017”, which aims to develop a comprehensive profile of the Business Services Sector in Central Europe with an outline of economic situation, investment incentives, the labour market and of...
Credit Agricole ponownie wybiera Business Garden

Vastint Poland podpisał z Bankiem Credit Agricole umowę najmu 15,000 m2 powierzchni biurowej w Business Garden Wrocław. Firma zajmie dwa budynki, które powstaną w ramach planowanego drugiego etapu inwestycji. Nowa lokalizacja będzie główną siedzibą banku Credit Agricole ...
Credit Agricole chooses Business Garden as its headquarters 

Vastint Poland has signed a lease agreement for 15,000 m2 of office space with Credit Agricole in Business Garden Wrocław. The company will occupy two buildings that are being constructed within the second stage of the investment. The new location will be the head office...
RYNEK MIESZKANIOWY W POLSCE – WYZWANIA, OGRANICZENIA ORAZ GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU

Polski rynek mieszkaniowy stoi u progu zmian zarówno jakościowych, jak i organizacyjnych. Najnowszy raport CBRE „Rynek mieszkaniowy w Polsce” skierowany jest do inwestorów kapitałowych oraz firm deweloperskich i ma na celu szczegółową analizę kondycji polskiego rynku mie...
POLISH RESIDENTIAL PROPERTY MARKET – CHALLENGES, RESTRICTIONS AND MAIN DIRECTIONS OF GROWTH 

The Polish residential property market finds itself on the threshold of qualitative and organizational changes. The latest report by CBRE entitled “Residential property market in Poland” is addressed to capital investors and property developers, and its objective is to a...
AWANSE W DZIALE DORADZTWA BUDOWLANEGO

CBRE, globalna firma doradcza świadcząca usługi na rynku nieruchomości komercyjnych, ma przyjemność ogłosić, awans trzech pracowników na stanowiska Associate Director: Iwony Pasik, Leszka Pawłowskiego oraz Jana Przeniosło, a także dwóch pracowników na stanowisko Director...
JONATHAN STEER MIANOWANY NA STANOWISKO EXECUTIVE DIRECTOR

Jonathan Steer został awansowany na stanowisko Executive Director w firmie doradczej CBRE. Dotychczas Jonathan zarządzał działem Doradztwa Budowlanego i będzie to kontynuował. Nowa funkcja Jonathana jest jedną z najbardziej eksponowanych ról w organizacji, jego zadania b...
CBRE WYNAJMIE TRZY BIUROWCE NALEŻĄCE DO GRUPY CAVATINA

Grupa Cavatina, polski deweloper działający w sektorze biurowym, wybrał CBRE na agenta wyłącznego do przeprowadzenia procesu komercjalizacji trzech budynków biurowych: Tischnera Office (blisko 33 tys. mkw) w Krakowie, Carbon Tower (ponad 19 tys. mkw) i Diamentum Office (...
SHOPPING CENTRES 4.0 ARE COMING

A shopping centre has long ago ceased to be a place where we go merely to do our shopping. Due to the extensive range of entertainment and cultural offer, the shopping centre became an important hub of social life. All these elements are supposed to create an experience ...
“BUSINESS SERVICES DESTINATIONS IN CENTRAL EUROPE 2017"

Raport „Business Services Destinations in Central Europe 2017” to najnowsza publikacja CBRE. Jest skierowana przede wszystkim do inwestorów zagranicznych, a jej celem jest kompleksowa charakterystyka sektora BSS w regionie Europy Środkowej wraz z omówieniem sytuacji społ...
STRONG DEMAND FOR BUSINESS SERVICES IN CENTRAL EUROPE 

CBRE has released a new report :“Business Services Destinations in Central Europe 2017”, which aims to develop a comprehensive profile of the Business Services Sector in Central Europe with an outline of economic situation, investment incentives, the labour market and of...
Credit Agricole ponownie wybiera Business Garden

Vastint Poland podpisał z Bankiem Credit Agricole umowę najmu 15,000 m2 powierzchni biurowej w Business Garden Wrocław. Firma zajmie dwa budynki, które powstaną w ramach planowanego drugiego etapu inwestycji. Nowa lokalizacja będzie główną siedzibą banku Credit Agricole ...
Credit Agricole chooses Business Garden as its headquarters 

Vastint Poland has signed a lease agreement for 15,000 m2 of office space with Credit Agricole in Business Garden Wrocław. The company will occupy two buildings that are being constructed within the second stage of the investment. The new location will be the head office...
RYNEK MIESZKANIOWY W POLSCE – WYZWANIA, OGRANICZENIA ORAZ GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU

Polski rynek mieszkaniowy stoi u progu zmian zarówno jakościowych, jak i organizacyjnych. Najnowszy raport CBRE „Rynek mieszkaniowy w Polsce” skierowany jest do inwestorów kapitałowych oraz firm deweloperskich i ma na celu szczegółową analizę kondycji polskiego rynku mie...
POLISH RESIDENTIAL PROPERTY MARKET – CHALLENGES, RESTRICTIONS AND MAIN DIRECTIONS OF GROWTH 

The Polish residential property market finds itself on the threshold of qualitative and organizational changes. The latest report by CBRE entitled “Residential property market in Poland” is addressed to capital investors and property developers, and its objective is to a...
AWANSE W DZIALE DORADZTWA BUDOWLANEGO

CBRE, globalna firma doradcza świadcząca usługi na rynku nieruchomości komercyjnych, ma przyjemność ogłosić, awans trzech pracowników na stanowiska Associate Director: Iwony Pasik, Leszka Pawłowskiego oraz Jana Przeniosło, a także dwóch pracowników na stanowisko Director...
JONATHAN STEER MIANOWANY NA STANOWISKO EXECUTIVE DIRECTOR

Jonathan Steer został awansowany na stanowisko Executive Director w firmie doradczej CBRE. Dotychczas Jonathan zarządzał działem Doradztwa Budowlanego i będzie to kontynuował. Nowa funkcja Jonathana jest jedną z najbardziej eksponowanych ról w organizacji, jego zadania b...
1
2
3
4
5
6
7