RYNEK LOGISTYCZNY W DOSKONAŁEJ KONDYCJI W CAŁYM REGONIE EMEA