CBRE: w Unii Europejskiej polska logistyka wygrywa kosztami i pracownikami, przegrywa administracją