TRANSAKCJE PORTFELOWE ZDOMINOWAŁY RYNEK INWESTYCYJNY