Wartość inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej wzrosła o 11%