WYDAJNOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW, WZROST STAWEK CZYNSZOWYCH ORAZ ZAINTERESOWANIE WŚRÓD INWESTORÓW WPŁYWAJĄ NA ROZWÓJ SEKTORA PRZEMYSŁOWEGO I LOGISTYCZNEGO W 2014 ROKU