OPTYMISTYCZNE PERSPEKTYWY DLA RYNKU NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH