RYNEK MIESZKANIOWY W POLSCE – WYZWANIA, OGRANICZENIA ORAZ GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU