Pieniądze płyną do sektora spożywczego, inwestorzy zainteresowani małymi obiektami z operatorem spożywczym